May 4, 2016

Plantaže - Crnogorski Chardonnay 2013

sortni sastav: chardonnay

Plantaže 13. Jul (kako je puni naziv Plantaža) je vodeći crnogorski proizvođač vina u ovom trenutku. I po kvantitetu i po kvalitetu predstavljaju sam uzor mnogima u Crnoj Gori, ali i u regionu. U želji da se distanciraju od starog imidža mega proizvođača vina slabijeg kvaliteta, Plantaže su prije 10-ak godina odlučile da malo uozbilje čitavu priču i krenu sa proizvodnjom vina višeg i vrhunskog kvaliteta. Kao rezultat svega toga, imamo situaciju da je maltene danas nemoguće da popijete neko slabo vino iz ove vinarije. Godine iza nas su najbolji dokaz da su Plantaže na odličnom putu i mi imamo, kako vrijeme prolazi, priliku da pijemo sve bolja i bolja vina iz Plantaža.

Ovaj njihov crnogorski šardone je tipične žute boje.
Prvo mirisanje ne pokazuje previše aroma. Ipak, već posle nekoliko minuta, polako se pojavljuju tipični proljećni mirisi. Potok koji donosi svježinu i tek iznikla trava okružena preostalim snijegom.
Djeluje kao vino punog tijela. Vrlo lijepo mi godi u ustima. Blagog i prijatnog ukusa, sa nijansama jabuke, dunje, a možda malo i ananasa. Ipak, ostavlja pomalo uljasti utisak.
Završni ukus u ustima je srednjeg intenziteta i donosi dodatnu svježinu citrusnog voća.